Mi, narodni partizani Jugoslavije, latili smo se oružja za nemilosrdnu borbu protiv krvoločnih neprijatelja koji porobiše našu zemlju i istrebljuju naše narode.

U ime slobode i pravde našeg naroda zaklinjemo se da ćemo disciplinovano, uporno i neustrašivo, ne štedeći svoje krvi i živote, voditi borbu do potpunog uništenja fašističkog osvajača i svih narodnih izdajnika.


Smrt fašizmu — sloboda narodu

Deklaracija Drugog zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije

Izvještaj Dr Ivana Ribara od 29. novembra 1943. o radu Izvršnog odbora AVNOJ-a

Proglas AVNOJ-a narodima Jugoslavije

Proglas Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine – Narodima Bosne i Hercegovine

Proglas Muslimana vijećnika ZAVNOBiH-a Muslimanima Bosne i Hercegovine

Razgovor sa Petrom Matićem, poslednjim živim narodnim herojem u Srbiji

Poruke žena Srbije

Film “Proboj”: Antifašizam je nužda

Samija Bubić-Slipčević: Borbe i otpori u Mostaru